નામ : હિના હેમંત મોદી વ્યવસાય : સાયન્સ કોચીંગ ક્લાસીસ ઉપલબ્ધિ : દિવ્યભાસ્કર, કાવ્યસેતુ, અખંડઆનંદ, કવિતા,મીડ-ડે, છાલક, મુદ્રાલેખ, યુવા કવિ પ્રતિભા, અચૂક, જ્યોતિર્ધર વગેરે સામયિકોમાં કોલમ તેમજ અવારનવાર કૃતિઓ રજૂ થાય છે વર્લ્ડ સ્પેશ રેડિયો મુંબઈ પર સી.ડી.આલ્બમ રજૂ થયા. પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તકો ૧. ઊર્મિનાં આકાર – કાવ્યસંગ્રહ ૨. ઊર્મિની લહેર – હાઈકુસંગ્રહ ૩. ઊર્મિના આકાશે – અછાંદશ કાવ્યસંગ્રહ ૪. ઊર્મિના શિલ્પ – વાર્તા સંગ્રહ ૫. વાત

  • 222
  • 162
  • 188
  • 182
  • 148
  • 204
  • 338
  • 846
  • (33)
  • 1.8k
  • (27)
  • 1.6k