×

જય શ્રીકૃષ્ણ.મારુ નામ હેતલ .જાદવ હેતલ .હું આઇ.ટી .આઇ.માં ઇનસ્ટ્રક્ટર છું .રજાઓ દરમ્યાન મે એક નાનકડી વાર્તા લખી.જેના સારા પ્રતિભાવ પછી નવલકથા લખવાનું શરુ કર્યું .લોકો ને મારી ક્રુતિ ઓ વધારે ને વધારે પસંદ આવે અને લોકો ના હ્રદય માં મને લેખિકા તરીકે સ્થાન મળે એવી ઇચ્છા છે.

  • (12)
  • 79
  • (24)
  • 209
  • (28)
  • 226
  • (29)
  • 223
  • (37)
  • 363
  • (34)
  • 358
  • (35)
  • 416
  • (35)
  • 588
  • (40)
  • 590
  • (26)
  • 726