જય શ્રીકૃષ્ણ.મારુ નામ હેતલ .જાદવ હેતલ .હું આઇ.ટી .આઇ.માં ઇનસ્ટ્રક્ટર છું .રજાઓ દરમ્યાન મે એક નાનકડી વાર્તા લખી.જેના સારા પ્રતિભાવ પછી નવલકથા લખવાનું શરુ કર્યું .લોકો ને મારી ક્રુતિ ઓ વધારે ને વધારે પસંદ આવે અને લોકો ના હ્રદય માં મને લેખિકા તરીકે સ્થાન મળે એવી ઇચ્છા છે.

  • (23)
  • 265
  • (23)
  • 273
  • (24)
  • 346
  • (27)
  • 523
  • (31)
  • 530
  • (19)
  • 635
  • (26)
  • 534
  • (18)
  • 589
  • (34)
  • 598
  • (20)
  • 689
  • (36)
  • 580
  • (38)
  • 521
  • (32)
  • 532
  • (49)
  • 666
  • (31)
  • 532