Study: B.Sc.B.Ed. Occupation: *Secondary Teacher.(Maths Science)Matruchhaya Kanya Vidhyalay. *News Reader,Aakashvani Bhuj(Kutch) Vividh samajik sanstha sathe jodai nana paye abhiyano chalavi Lok jagruti no prayatn.. Hobby: Reading, Writing.

  • 380
  • 332
  • 1k
  • (14)
  • 566
  • (13)
  • 384
  • 466
  • (14)
  • 682
  • 520
  • (13)
  • 748
  • 480