જયદિપ એન. સાદિયા

જયદિપ એન. સાદિયા Matrubharti Verified

@jaideepsadiya102642

(424)

43

30k

88.5k

About You

જયશ્રી કૃષ્ણ જય સ્વામિનારાયણ દાસના દાસ બનાવશોજી Sr. Safety Officer, EHS Department in AMSEL. Key Member of Gunvant Nimavat Smarak Trust (NGO). Editor & Founder of Kalmotsav.

  • 1.8k
  • (19)
  • 2.5k
  • (13)
  • 1.6k
  • 1.8k
  • (12)
  • 1.5k
  • 2k
  • (11)
  • 2.2k
  • (15)
  • 3.5k