સાયન્સની સાથે નાનપણથી જ નાતો અને સાહિત્ય સાથે દિલનો તાંતણો રચાયો છે એટલે ડીગ્રીથી મીકેનીકલ ઈજનેર અને દિલથી લેખક તમે કહી શકો. “સંબંધ જિંદગી સાથે” બુકથી લેખકની દુનિયામાં મારી પહેલી શરૂઆત છે.જોકે મેં ૫ ૬ શોર્ટ ફિલ્મ બનાવેલી છે, તેની સ્ક્રિપ્ટ લખેલી છે. તેનો મૂળ હેતુ પણ સમાજમાં જાગૃતિ લાવવાનો, ખુશ રહેવાન, લોકોને ખુશ કરવાનો હતો. “રાજા બનીને જીવેલા એક ભિખારી બાળકની જિંદગી પરથી બનાવેલી મારી પહેલી શોર્ટ ફિલ્મ હતી જેનું નામ ‘રાજા’”. જે યુટ્યુબ પર છે. મારી બુકમાં તમે તમારી જાતને અનુભવી શકશો..