karansinh chauhan

karansinh chauhan

@kvchauhan

(94)

6

5.2k

23.8k

About You

સાહિત્યનો જીવ છૂં અને સાહિત્યમાં હું જીવું છું, ફાટેલી તૂટેલી લાગણીઓને કલમના દોરાથી સીવું છું. સિહોર તાલુકાનું ઢુંઢસર ગામ કરણસિંહ ચૌહાણ છે નામ.શાંતિલાલ શાહ ઈજનેરી કોલેજ,ભાવનગર ખાતે કરુ છું કામ, સૌ સાહિત્ય રસિકોને મારા હદયપુર્વકના પ્રણામ.

  • (17)
  • 3.7k
  • (23)
  • 6.7k
  • (14)
  • 3.9k
  • (16)
  • 3.5k
  • (13)
  • 2.6k