ટૂંકમાં કહુ તો લખવુ એ મારી આદત , ટેવ , કે પછી જિંદગી જ સમજી લો. આમ તો હજી વિદ્યાર્થી જ છુ પણ સાથે સાથે જોબ પણ કરુ છુ. હું ઈંસ્ટાગ્રામ અને વોટ્સઅપમાં એક મેગેજીન ચલાવુ છુ જેનુ નામ Winds of Writers છે.. જે વ્યક્તિ જોડાવા માંગતા હોય તે વ્યક્તિઓ મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર @dhaval_limbani_official મેસેજ કરે અથવા તો મારા વોટ્સએપ નંબર 72039 39029 પર મેસેજ કરે અને હા સાથે જ આપ આપના સૂચનો પણ મને કહી શકો છો.

  • (22)
  • 431
  • 337
  • (23)
  • 681
  • (16)
  • 520
  • (24)
  • 816
  • (16)
  • 519
  • (19)
  • 1.1k
  • (15)
  • 568
  • (13)
  • 608
  • (19)
  • 777