પૃથ્વિલોકમાં વિચરતો એક વાયરસ, જેને કોઇના '️દિલ'માં તો કોઈના 'દિમાગ'માં અડ્ડો જમાવ્યો છે...લેખિકા, સ્પિકર, સબ એડિટર આ ટેગ જન્મ અને કર્મ થકી મેળવ્યા છે...જે નાશવંત છે મારી જેમ જ...પણ લખાણરૂપી શબ્દો હંમેશા જીવંત અને અમર રહે છે...

  • (14)
  • 708
  • (11)
  • 730
  • (16)
  • 1.2k
  • 750
  • 525
  • 561
  • 883
  • 588
  • 834