મારુ નામ ડો. કિંજલ કાપડિયા છે. હુ ફિઝિયોથેરપિસ્ટ છુ. નાનપણથી ગઝલ અને નવલકથા લખવાનો બહુ શોખ છે. આ મારી પહેલી નવલકથા છે, જે વાચકો ને ગમે એવી ઈચ્છા રાખુ છુ..

  • (13)
  • 176
  • (16)
  • 198
  • (15)
  • 295
  • (13)
  • 406
  • (15)
  • 283
  • (15)
  • 369
  • (22)
  • 553