મારુ નામ ડો. કિંજલ કાપડિયા છે. હુ ફિઝિયોથેરપિસ્ટ છુ. નાનપણથી ગઝલ અને નવલકથા લખવાનો બહુ શોખ છે. આ મારી પહેલી નવલકથા છે, જે વાચકો ને ગમે એવી ઈચ્છા રાખુ છુ..

  • (17)
  • 528
  • (12)
  • 498
  • (15)
  • 636
  • (13)
  • 554
  • (12)
  • 610
  • (15)
  • 1.4k
  • (13)
  • 642
  • 685
  • (15)
  • 763
  • (13)
  • 612