प्रिय वाचक मित्रांनो , काही कारणाने अवखळ प्रेम ही कथा प्रकशित होऊ शकत नाही. माझे मातृभारतीशी बोलणे चालू आहे. जेवढ्या लवकर होईल मी ती कथा प्रकशित करीन. आता शेर पुन्हा एकदा ही शेर कथा मालिकेमधील पुढील कथा उद्या प्रकशित होणार आहे.

  • 1.1k
  • (28)
  • 728
  • (21)
  • 661
  • (20)
  • 864
  • (21)
  • 1.3k
  • (14)
  • 1.4k
  • (25)
  • 1.3k
  • (20)
  • 1.4k
  • (22)
  • 2.5k