મારુ નામ શૈશવ, એમ તો કોમર્સ સ્નાતક છું, પણ વિવિધ વાર્તાઓ, કવિતાઓ વાંચવાનો ભયંકર શોખ છે. હું કોલેજમાં હતો ત્યારે એક સર કહેતાં હતાં, "લખવું એ કાંઈ અઘરું કામ નથી, એક વાર તમે કાગળ અને પેન લઈ લખવાનું શરૂ કરો, તમારા મનમાંથી અવિરતપણે નવી નવી રચનાઓ નીકળ્યા જ કરશે.". લખું છું ફક્ત શોખ ખાતર, છતાં પણ આપશ્રીનો અભિપ્રાય મારા માટે અત્યંત મહત્વનો છે. તમારો અભિપ્રાય મારી રચનાઓ ઉપર કે પછી મારાં વોટ્સઅપ નંબર +91-9574753389 ઉપર આપવા વિનંતી.

  • 892
  • 945
  • 1.8k
  • (11)
  • 906
  • (22)
  • 1.5k
  • (19)
  • 1.7k
  • (33)
  • 1.9k
  • (37)
  • 2.1k
  • (18)
  • 1.8k
  • (25)
  • 1.7k