પરિચય :- આમ તો હોમ મેકર કહેવાઉ પણ પતિ ની ઓફીસમાં પણ મદદ કરું . વાંચન નો શોખ બાળપણથી . બહારગામ ફરવું ,જુદા જુદા લોકો ને મળવાનો શોખ . નાની નાની રચના કરતી જે મારા બ્લોગ http://swatimshah.blogspot.in/ ૨૦૦૯ થી મુકી . પહેલું પુસ્તક મારા પપ્પાનાં (ડો.એમ.ટી . મહેતા ) ના જીવન ઉપર "અંતર ને ઓવારે" નામ થી ૨૦૦૦૩માં લખ્યું . મેં લખેલ લેખ , વાર્તા , પ્રવાસ વર્ણન બુક રિવ્યુઝ ,સંચય મેગેઝીન ,દિવ્યભાસ્કર , સ્ત્રી મેગેઝીન , મુંબઈ થી પ્રકાશિત થતાં સર્જનહાર મેગેઝીન વગેરે માં પ્રકાશિત થયેલ છે . દિવસ નું એક પાનું ન વંચાયતો અજંપો ઘેરીવળે તેટલો વાંચનનો શોખ . એક ફ્રેન્ડની થોડીક વાર્તા એડીટ કરી આપી હતી .

  • (92)
  • 13.6k
  • (150)
  • 7.9k
  • (120)
  • 9.8k
  • (122)
  • 6.8k
  • (135)
  • 7.6k
  • (144)
  • 8k
  • (173)
  • 10.6k
  • (47)
  • 4.4k
  • (30)
  • 6.6k
  • (24)
  • 4.7k