હું ફુલટાઈમ લેખક નથી. હું પોતે એન્જિનિયર છું. હું કોઈની સાથે હરીફાઈ માં નથી. વાંચકોને ખાસ કહેવું કે ગુજરાતી ભાષા પર પ્રભુત્વ ધરાવતા લોકોને મારું લખાણ નહીં ગમે કારણ કે હું એ લોકો માટે લખી રહયો છુ જે લોકો વ્યવહારીક ઉપયોગ જેટલી જ ગુજરાતી ભાષા લખી-વાંચી જાણે છે. અતિશયોક્તિ(ચડિયાતા પણું દર્શાવતો શબ્દ), અદ્વૈત(એકપણું,તાદાત્મય), ઇજન(આમંત્રણ), ચારિત્ર્ય(આચરણ), ચરીત્ર(છબી) વગેરે શબ્દ ગુગલમાં શોધવા માટે પણ કષ્ટ પડે છે એટલે હું સીધેસીધી સરળ ભાષામાં લખવાનું પસંદ કરીશ જેથી લોકો માતૃભાષામાં સાથે જોડાયેલા રહે.

  • (37)
  • 1.2k
  • 980
  • 1k
  • (41)
  • 1.3k
  • (52)
  • 1.3k
  • 918
  • (63)
  • 2.1k
  • (21)
  • 1.3k
  • (26)
  • 1.3k
  • (17)
  • 1.4k