એ તરફ ઢોળાવ- Kavypath | Gazal | કવિ સંમેલન | શ્રી મધુસૂદન પટેલ

Gujarati   |   06m 50s

થોડા છુટ્ટા શેર કહીને બીજી ગઝલ એ બેસી જઈશું, જોવું હોય તો જોઈ લેજો, પછી આપણે છુટ્ટા પડસુ, તોય તમારી સાથે રહીશુ. 🌟 ભાઈ, તું ગ્રાહક ખરો પણ, આ મધુ ની વાત છે, ચાખવાની છોડ, સીધી ઝુમવાની વાત કર. 🤝 કાપડ ઓછું છે તો ગજવાની હઠાવતું, ઝબ્બો મારો કોલોર વાળો બનાવ તું. 🎨 - શ્રી મધુસૂદન પટેલ #matrubharti #gujaratiliterature #gujaratipoems #poetrycommunity #gazalshayari #gujaratiwriter #gujaratikalakar #gujaratijokes #gujaratis #gujaraticinema #gujaratijalsa #dilthigujarati❤️ Browse Us on your Device: https://apps.matrubharti.com/ Follow Us On ------------------------------- Facebook: https://www.facebook.com/matrubharti Instagram: https://www.instagram.com/matrubharti_community Twitter: https://twitter.com/MatruBharti

×
એ તરફ ઢોળાવ- Kavypath  | Gazal | કવિ સંમેલન | શ્રી મધુસૂદન પટેલ