એ તરફ ઢોળાવ - shayri | Gazal | કવિ સંમેલન | શ્રીમતી રિનલ પટેલ | Gujarati poetry

Gujarati   |   06m 28s

વગાડો ઢોલ ત્રાંસા મન ભરી ને નાચવું છે, બસ દશા લાજવાયી ને ડૂબી મારે ના તો મને કેજો. 💃 સૌથી શ્રેષ્ઠ સર્વોત્તમ નીચે અસ્ત્ર છે રિનલ, યથા ને ના થવા કાવ્યસત્ર ઉત્તમ શસ્ત્ર છે રીનલ, 📜 કરે છે વાર ભીતર જઈ એ રોજેરોજ, ખુદખુદ ને હતાશા આત્મઘાતી મન ઉપર નું વસ્ત્ર છે રીનલ. 🌊 - Rinal Patel #gujaratishayari #gujaratisuvichar #gujaratiquotes #gujaratishayri #gujarativato #gujarati_quotes #gujaratiwriter #gujaratikalakar #gujaratijokes #gujaratis #gujaraticinema #gujaratijalsa #dilthigujarati❤️ Browse Us on your Device: https://apps.matrubharti.com/ Follow Us On ------------------------------- Facebook: https://www.facebook.com/matrubharti Instagram: https://www.instagram.com/matrubharti_community Twitter: https://twitter.com/MatruBharti

×
એ તરફ ઢોળાવ - shayri | Gazal  | કવિ સંમેલન | શ્રીમતી રિનલ પટેલ | Gujarati poetry