મુજ વિશે ઝાઝું જાણવાની કોશિષ ન કરજો દોસ્તો, હું ખુદ વણઉકેલ્યા કોયડા સમાન છું. @ અશ્ક રેશમિયા.