હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (16)
  • 364
  • (13)
  • 460
  • (19)
  • 1k
  • (23)
  • 1.1k
  • (17)
  • 858
  • (18)
  • 958
  • (19)
  • 2.7k
  • (17)
  • 1.2k
  • (11)
  • 607
  • (42)
  • 1.6k