હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (26)
  • 353
  • (34)
  • 478
  • (21)
  • 377
  • (47)
  • 977
  • (46)
  • 666
  • (49)
  • 1.1k
  • (43)
  • 702
  • (49)
  • 697
  • (58)
  • 765
  • (63)
  • 1k