હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (28)
  • 244
  • (34)
  • 359
  • (44)
  • 344
  • (38)
  • 425
  • (35)
  • 340
  • (25)
  • 300
  • (41)
  • 363
  • (46)
  • 505
  • (66)
  • 424
  • (31)
  • 391