હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (20)
  • 402
  • (20)
  • 458
  • (20)
  • 524
  • (22)
  • 566
  • (20)
  • 614
  • (27)
  • 662
  • (21)
  • 742
  • (21)
  • 672
  • (22)
  • 724
  • (24)
  • 1.1k