મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (38)
  • 702
  • (32)
  • 724
  • (29)
  • 666
  • (34)
  • 724
  • (35)
  • 670
  • (36)
  • 796
  • (38)
  • 858
  • (35)
  • 830
  • (43)
  • 1.3k
  • (67)
  • 2.6k