મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • 318
  • (11)
  • 504
  • (19)
  • 788
  • (242)
  • 7.8k
  • (183)
  • 7.1k
  • (196)
  • 6.5k
  • (185)
  • 7.5k
  • (119)
  • 7.9k
  • (210)
  • 7.1k
  • (181)
  • 7.3k