બિપીન રામાણી | Bipin Ramani

બિપીન રામાણી | Bipin Ramani

@bipin.ramani

(40)

13

7.4k

20.3k

About You

હું પ્રોફેશનલ સોફ્ટવેર એન્જીનિયર છું.મને મારી લાગણી વ્યક્ત કરવા માટે પ્રથમ ગુજરાતી ભાષા ગમે છે તેથી જ મેં અહીં આ અદ્ભુત માતૃભારતી એપ/સાઇટમાં વાંચન અને લખવાનું શરૂ કર્યું છે. I am professional software engineer, I like first Gujarati language to express my feeling that's why I have started to reading and writings here in this fabulous Matrubharti app / site. - શિવ દાસ

  • 802
  • 1.8k
  • 1.9k
  • 1.6k
  • 1.7k
  • 1.2k
  • 1.8k
  • 1.5k
  • 1.6k
  • 1.9k