Pincode - 101 - 103 by Aashu Patel in Gujarati Fiction Stories PDF

પિન કોડ - 101 - 103

by Aashu Patel Matrubharti Verified in Gujarati Fiction Stories

પિન કોડ - 101 પ્રકરણ-103 સાહિલને ખબર પણ નહોતી કે તેનામાં માઈક્રો ચીપ બેસાડવામાં આવી હતી જેના લીધે આવડો મોટો કાંડ થઇ ગયો - મોહિની મહાભારતનો દાખલો આપવા માંગતી હતી અને સાવંતનો મગજ ગયો.. વાંચો, પિન કોડ - 101 પ્રકરણ-103.