આઝાદ હિંદુસ્તાનનાં ભાગલાં

by Bhavya Raval Matrubharti Verified in Gujarati Magazine

આઝાદ હિંદુસ્તાનનાં ભાગલાં .. આખંડ ભારતના વિભાજન અંગેની હકીકતોથી વાકેફ કરાવતો સુંદર લેખ.