સંવેદનાની ડાળે ઘૂં ઘૂં ઘૂં ...!

by Rekha Shukla Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

બાજુની સીટ પર અમેરિકન કપલ બેઠું હતું. માર્ક અને મીશાલ સુરભિના હાથની મેંદી તાકી રહેલા. એના હાથની બંગડીઓના મધુર અવાજે માઈકલથી પૂછ્યાં વગર ના રહેવાયું કે ઃ આર ધોસ ગ્લાસ બેંગલ્સ યુ વીલ ગેટ હર્ટ ઇફ ...Read More