Book Detail

चेटकीण By Shreekant Ohol

चेटकीण

written by:  Shreekant Ohol
398 downloads
Readers review:  
3.6

या कथेतील सर्व पात्रं काल्पनिक असून, मी ऐकलेल्या दंतकथाना कथेचं स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एका बाई चेटकीण कशी होते आणि आणि स्वतःला कशी मुक्ती देते याची ही काल्पनिक कथा आहे.

Akshay  30 Oct 2017  

Full horror

Suraj Salve  25 Oct 2017  

story is awesome. I like to read stories like this