Tanala mhana baay baay - 4 by Anuja Kulkarni in Marathi Health PDF

ताणाला म्हणा बाय बाय..-४

by Anuja Kulkarni in Marathi Health

ताण तणाव प्रत्येकाच्याच आयुष्यात असतात. पण ताण म्हणजे काय ताण म्हणजे परिस्थितीला शरीर देत ती प्रतिक्रिया! शरीर प्रत्येक परिस्थितीला प्रतिसाद तर देतोच. आयुष्यात ताण तणाव येत स्वाभाविकच असत. बदलाशी जुळवून घेताना आपल्या शरीराला सहन करावे लागणारे आघात म्हणजे ...Read More