કિસ્મત કનેકશન , પ્રકરણ ૬

by Rupen Patel Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

નીકીએ મોના આંટી જોડે તેના અને વિશ્વાસની સ્ટડીની વાતો કરી અને નેક્સ્ટ સેમિસ્ટરની પણ વાતો કરી. વિશ્વાસના મટીરીયલ, નોટ્સથી તેને સરળતાથી બહુ જાણવા મળે છે અને વિશ્વાસ ભણવા માટે બહુ મહેનત કરે છે તે પણ વાત કરી. હોસ્ટેલ ફુડ ...Read More