આધુનિક યુગની સમસ્યા Archana Bhatt Patel દ્વારા Philosophy માં ગુજરાતી પીડીએફ