એલબીડબલ્યુ વિધાઉટ પિચ

written by:  Ramesh Champaneri
67 downloads
Readers review:  

પતિ પત્નીના ઝઘડા વગર તો દામ્પત્ય જીવન પણ મધુરું નહિ, અધુરુ લાગે. પણ ઝઘડો ડંખ વગરનો હોય તો. અહીં ઝઘડો છે, પણ પ્રેમની પરિભાષામાં. ક્રિકેટના માધ્યમ દ્વારા નિર્દોષ ઝઘડાને વ્યકત કરીને હાસ્ય નીપજાવવાનો મારો પ્રયાસ છે. મારા અનેક લેખોની માફક આ પણ આપને ગમશે. પણ ક્યારે... વાંચીને....! ગમે તો યોગ્ય ( સ્ટાર ) આપવાનું પણ રાખજો સાહેબ....!

Hina Chauhan  15 May 2018  

superb

Ramesh Champaneri ( Rashmanjan)  17 May 2018  

Nice mane pan gami


READ MORE BOOKS BY Ramesh Champaneri