Cloth by Writer Shubham Kanade in Marathi Children Stories PDF

क्लाँथ...

by Writer Shubham Kanade in Marathi Children Stories

हे माझे पहिलेच पुस्तक आहे आणि मी स्वतःता प्रकाशित केलेले आणि मी माझे पाहिले पुस्तक हे लहान मुलांना काहीतरी शिकायला मिळावं असच लिहिलेलं आहे ही कथा दहा वर्षाच्या मुलाची आहे ही कथा नक्कीच वाचा आणि मुलांनाही सांगा समजावून सांगा