Premparayan - 2 by Beena Rathod in Gujarati Love Stories PDF

પ્રેમપરાયણ - 2

by Beena Rathod in Gujarati Love Stories

હું ને જયરાજ ખુબ જ સારા ફ્રેન્ડ્સ છીએ ફક્ત એવું હું કહી શકુ પણ એથી વધુ કંઈક હોવાને કારણે અને અમને દર વખતે સાથે ને સાથે જોઈને વસાવે સરે અમને મજાક મજાકમાં ‘દો હંસો કા જોડા’ નામ આપ્યું છે.” હવે ...Read More