Parsu ek anaam Krantikari by Suchita Ghorpade in Marathi Biography PDF

परसू एक अनाम क्रांतिकारक

by Suchita Ghorpade in Marathi Biography

परसू : एक अनाम क्रांतिकारक आपल्या मातृभूमीसाठी लढलेल्या अनेक शूर वीरांची गोडवी गाताना अंगावर एक रोमांच उभा राहतो.आपले कर्तव्य बजावताना वेळप्रसंगी प्राणाची आहुती देण्या-या वीर जवानांच्या,देशभक्तांच्या समोर नेहमीच आदराने मान झुकते.इतिहासातील अनेक सुवर्ण पटले या अश्याच पराक्रमी, थोर, वीरांच्या ...Read More