Sonsakhali - 2 by Sane Guruji in Marathi Social Stories PDF

सोनसाखळी - 2

by Sane Guruji Verified icon in Marathi Social Stories

एक होता दगडफोड्या. गाढवांवर दगड घालून तो नेहमी नेत असे. एके दिवशी दगड लादलेली गाढवे घेऊन तो झा झा करीत जात होता. तो त्याला वाटेत शिपायांनी अडविले. ते त्याला म्हणाले, हा रस्ता बंद आहे. राजेसाहेबांची स्वारी या रस्त्याने ...Read More