Mulansathi fule - 2 by Sane Guruji in Marathi Social Stories PDF

मुलांसाठी फुले- २

by Sane Guruji Verified icon in Marathi Social Stories

मोरु म्हणून एक विद्यार्थी होता. आईबाबांपासून दूर एका शहरात तो विद्येसाठी राहत होता. त्याने एक खोली घेतली होती. तो फारसा श्रीमंत नव्हता, म्हणून तो हातानेच स्वयंपाक करी. त्याच्या खोलीत बिजलीची बत्ती नव्हती. साधा देशी कंदीलच होता. त्याच्या खोलीत तेलचूल ...Read More