Sonsakhali - 5 by Sane Guruji in Marathi Social Stories PDF

सोनसाखळी - 5

by Sane Guruji Verified icon in Marathi Social Stories

एक होता राजा. तो रस्त्याने जात असता वाटेत जर लहान मुले भेटली तर त्यांना नमस्कार करी. राजा म्हाताऱ्या लोकांना नमस्कार करीत नसे. परंतु मुलांसमोर मात्र लवे. लोकांना याचे आश्चर्य वाटे. हळूहळू लोक राजाला वेड लागले असे म्हणू लागले. गोष्ट प्रधानाच्या ...Read More