Sonsakhali - 6 by Sane Guruji in Marathi Social Stories PDF

सोनसाखळी - 6

by Sane Guruji in Marathi Social Stories

एक होता राजा. तो फार दुष्ट होता. तो प्रजेला फार छळी. प्रजेला कोणतेही सुख नाही. डोक्यावर कर मात्र वाढत होते. प्रजा हवालदील झाली. 'असा कसा हा राजा, मरत का नाही एकदा,' असे ती म्हणे. पुढे काय झाले. राजा आजारी ...Read More