its the time to disco by Kaushik Shrotri in Marathi Social Stories PDF

ईट्स टाईम टु डिस्को

by Kaushik Shrotri in Marathi Social Stories

चालक तावातावाने कॅब मधून बाहेर आला आणि madam च्या सीट चे उघडे असलेले दार त्याने बंद केले आणि आणि परत तो त्याच्या जागेवर जाऊन बसला आणि काहीतरी पुटपुटत निघाला. ती ऑफिसच्या बाहेर उभारलेली होती.ऑफिस चार मजली होते.तिने तिच्या हातात असलेल्या ...Read More