७. भारतातल्या रोड ट्रीप्स- भाग २

by Anuja Kulkarni in Marathi Travel stories

७. भारतातल्या रोड ट्रीप्स- भाग २ ११. मुंबई ते तारकर्ली महाराष्ट्रातला स्वच्छ नितळ किनारा म्हणजे तारकर्लीचा. हा परिसर फारसा गजबजलेला नाही. त्यामुळे इथे रोड ट्रीप ठरवत असाल तर समुद्राचे सुंदर दर्शन घेण्यासाठी सज्ज व्हा. आणितारकर्लीच्या निळ्याशार समुद्रात स्कुबा ...Read More