પૃથ્વી:એક અધૂરી પ્રેમ કથા ભાગ-8

by DrKaushal Nayak Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

તમને લોકો ને એ આશ્ચર્ય છે કે અવિનાશ કોણ છે એની પાસે આટલી અદ્ભુત શક્તિઓ ક્યાથી આવી . તમે લોકો એતો જાણો છો કે હું એક witch છું( witch means a woman who can practice a magic ,એવી સ્ત્રી ...Read More