પ્રથમ પ્રેમ નો નશો અને જીંદગી ની કડવી હકીકત ભાગ - 4

by Shaimee oza Lafj Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

પ્રેમ છે રંગીન પળ પણ મુજ નાદાન ને કોણ સમજાવે, પ્રેમ માટે ભગવાન અવતર્યા,પણ આ વાત મારા દિલ માં કોણ ઉતારે?યુવાની ના જોશ મા કરાતી ભુલ ને કોણ સુધારે?મને પ્રેમ શું છે,તે કોણ સમાજાવે,મનોરંજન ની દુનિયા છે, પરપોટા તણી,પણ ...Read More