પૃથ્વી:એક અધૂરી પ્રેમ કથા ભાગ-10

by DrKaushal Nayak Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

પૃથ્વી,સ્વરલેખા અને વીરસિંઘ નદી ના છેડા પર પહોચ્યા . પૃથ્વી :શું તમને સાચે લાગે છે કે એને આઝાદ કરવી જોઈએ ? આપણે કઈ ભૂલ તો નથી કરી રહ્યા ને? સ્વરલેખા : કઈક મેળવવા માટે કઈક ગુમાવવું પડશે પૃથ્વી.... એટ્લે ...Read More