Doctorki-Bhagambhag by Kshama Govardhaneshelar in Marathi Health PDF

डाक्टरकी-भागमभाग - भागमभाग

by Kshama Govardhaneshelar in Marathi Health

#डाक्टरकी १५©डॉ क्षमा शेलार भागमभाग शिकाऊ डॉक्टर म्हणुन काम करत होते त्यावेळची ही गोष्ट. एक दिवस मोठीच गंमत झाली. चक्क मला स्वप्न पडत होतं की,मी अगदी वेळेवर सरांच्या क्लिनीकला पोहोचले आणि कुठलीह