ધ અેક્સિડેન્ટલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર - THE ACCIDENTAL PRIME MINISTER

by vyas tirth in Gujarati Film Reviews

THE ACCIDENTAL PRIME MINISTERફિલ્મ મનમોહન સિંહ કરતા સંજય બારુની વધારે લાગે છે.અનુપમ ખેર જે આ ફિલ્મમાં વડા પ્રધાન મનમોહન સિંહનો રોલ કરી રહ્યા છે,કોપી કરવાની ખુબ મહેનત કરી છે.હાથ હલાવો,બોલવુ,ચાલવુ અાવી બધી બાબતોમા ધ્યાન અપાયુ છે,થોડુ અોવર લાગે પણ ...Read More