માતૃભારતી પર જીવન ખજાનો શ્રેણી અને બાળસાહિત્યના પુસ્તકો બાદ પ્રથમ લઘુનવલ આંધળો પ્રેમ લખી. તેને વાચકોએ ખૂબ સારો પ્રતિભાવ આપ્યો. તેનાથી પ્રોત્સાહિત થઇ બીજી નવલકથા રેડલાઇટ બંગલો શરૂ કરી. આ નવલકથાને એથી વધુ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. અને વાચકોએ આખી નવલકથા એકસાથે માગવાની શરૂ કરી છે. પરંતુ હજુ લખાઇ રહી હોવાથી થોડી રાહ જોવી પડશે! ગામડામાંથી શહેરની કોલેજમાં ભણવા આવેલી અર્પિતાને ટ્રસ્ટી રાજીબહેન શરીર વેચવાના ધંધામાં કેવી રીતે ફસાવે છે અને અર્પિતા પછીથી પોતાના જીવનને બરબાદ કરનાર રાજીબહેન સામે કેવી રીતે એક પછી એક ગેમ રમીને બદલો લે છે તેની આ વાત છે. દરમ્યાનમાં બીજા અનેક પાત્રો સાથે ટ્વીસ્ટ અને ટર્ન આવે છે. આ નવલકથાનો અંત વાચવાનું ચૂકશો નહીં. કેમકે અર્પિતાનો છેલ્લો વાર ગજબનો હશે. આ રોમાંચ અને ઉત્તેજનાથી ભરપૂર નવલકથા માટે આપનો આવો જ હુંફાળો પ્રતિભાવ મળતો રહેશે એવી ખાતરી છે. છેલ્લા ૨૫ વર્ષોમાં જન્મભૂમિ-પ્રવાસી, મુંબઇ સમાચાર, ફૂલવાડી, કેનેડાના ગુજરાત ન્યૂઝ લાઇન સાપ્તાહિક વિગેરેમાં વિવિધ વિષય પરના લખાણ પ્રગટ થયેલ છે. છેલ્લા ૨૫ થી વધુ વર્ષોથી ગુજરાતમિત્ર (સુરત) દૈનિકની રવિવાર (ફિલ્મોગ્રાફ) અને બુધવાર(ફિલ્મ ટીવી) ની સાઓતાહિક પ

  • (81)
  • 477
  • (127)
  • 0.9k
  • (148)
  • 0.9k
  • (152)
  • 1k
  • (156)
  • 1.3k
  • (152)
  • 1.3k
  • (158)
  • 1.3k
  • (141)
  • 1.3k
  • (172)
  • 1.3k
  • (158)
  • 1.3k
  • (161)
  • 1.3k
  • (167)
  • 1.4k
  • (186)
  • 1.3k
  • (185)
  • 1.3k
  • (186)
  • 1.4k