Aayushy ek vegla vichaar by Sumit Bhalerao in Marathi Biography PDF

आयुष्य एक वेगळा विचार

by Sumit Bhalerao in Marathi Biography

आयुष्य....‍‍‍‍‍कस असत ना प्रत्येकाच जीवन जिथे प्रत्येक जन. आपल्या विचारा मध्ये जगत असतो. माहीत नाही पुढे काय करायचं आहे ? काही धेय्य नाही, हया जगात कशा साठी आलो आहे हेच माहित नसत ,आपलं आयुष्य कसं जगायचं हेच माहित नसेल, ...Read More