TRIBHUVAN - 2 by Naranji Jadeja in Gujarati Classic Stories PDF

ત્રિભુવન ભાગ ૨

by Naranji Jadeja in Gujarati Classic Stories

પણ રાજાની આજ્ઞા છે, એટલે બોલવું તો પડે.ધુર્જતી વાણીએ કહ્યું કે આપણા રાજ્ય માટે દુખદ સમાચાર છે. દુખદ સમાચાર ? રાજા કહે એવું તે શુ બન્યું ,જલદી બોલ .ગુપત્ચર કહે છે ,સ્વામી આપણા રાજ્ય પર કળી નામનો રાજા ચડાઈ ...Read More