19. Rajasthan - land of king - 1 by Anuja Kulkarni in Marathi Travel stories PDF

१९. राजस्थान- लॅंड ऑफ किंग्स.. १

by Anuja Kulkarni in Marathi Travel stories

१९. राजस्थान- लॅंड ऑफ किंग्स.. १ राजस्थान ही भारतातील अतिशय प्रसिद्ध जागा आहे. लॅंड ऑफ किंग्स म्हणून राजस्थान ओळ्खल जात. इथला इतिहास, किल्ले, इथले राजे, राजवाडे, उंट सगळच जगभर प्रसिद्ध आहे. राजस्थान इथल्या विविश रंगांसाठी सुद्धा प्रसिद्ध आहे. त्यामुळेच ...Read More