maat - 1 by Ketaki Vijayanand Shah in Marathi Social Stories PDF

मात भाग १

by Ketaki Vijayanand Shah Matrubharti Verified in Marathi Social Stories

रेवती बसथांब्यावर नेहमी प्रमाणे.. नेहमीच्या वेळेवर वाट पाहत उभी होती. ती स्वताःशीच कुजबुजत होती.. अजुन कसा आला नाही बरे हा. एरवी तर वेळेच्या आधीच पाच मिनिट हजर असतो . पंधरा मिनिट होऊन गेले तरी आला नव्हता. रेवतीने बॅगेतून ...Read More