હેપ્પી બર્થડે અમદાવાદ

by Rupen Patel Verified icon in Gujarati Magazine

હેપ્પી બર્થડે અમદાવાદઅમદાવાદ શહેરનો ઈતિહાસ ૬૦૦ વર્ષ કરતાં પણ જુનો છે. અમદાવાદ શહેર સાબરમતી નદીના કિનારે વસેલું છે. અહમદશાહ બાદશાહે ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૧૪૧૧ના રોજ શહેરનો પાયો માણેક બુર્જ પાસે નાખ્યો હતો. જબ કુત્તે પે સસ્સા આયા, તબ બાદશાહને શહેર ...Read More