Shikshan - 2 by Harshad Molishree in Marathi Human Science PDF

शिक्षण... भाग २

by Harshad Molishree in Marathi Human Science

आता पर्यंत...आता पर्यंत या कथे च्या पहिल्या भागात आपण पाहिलं की कसं कुणाल १० वीच्या परीक्षा नंतर कमला लागतो, कुणाल ला शिकण्या ची आवड असूनही फक्त पैसे नसल्या मुले त्याला शिकायला मिळत नाही तेच त्याचा घरची आर्थिक परिस्थिती ही ...Read More