કિસ્મત કનેકશન - પ્રકરણ ૨૦

by Rupen Patel Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

આ નવલકથાના તમામ પાત્રો, નામ, ઘટનાઓ, સ્થળો કાલ્પનિક છે.પ્રકરણ ૨૦નીકીએ ફટાફટ ચા અને બ્રેક ફાસ્ટ કરી લીધો અને વિશ્વાસ સામે તાકીને બેસી રહી. વિશ્વાસ તેને ઇરીટેટ કરવા ધીમે ધીમે ચાના ઘુંટડા ભરી રહ્યો હતો.નીકી વિશ્વાસ પાસેથી તેના આમ વહેલી ...Read More