વિકૃતિ - મેકિંગ ઑફ વિકૃતિ ભાગ-2

by Mehul Mer Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

મેકિંગ ઑફ વિકૃતિ ભાગ-2લેખક-મેર મેહુલ ‘વિકૃતિ’ નામ સાંભળીને જ મગજમાં નકારાત્મક વિચારો આવે.ઘણાં લોકો કહે છે ને આ વિકૃત માણસ છે અથવા નઠારો માણસ છે.બસ આ વિચાર મારા મગજમાં આવેલો જ્યારે મેઘાએ ...Read More